SITE JNL - USA

JNL 中国/香港/澳门/台湾
( JNL China / Hong Kong /Macau /Taiwan )

朱塞利诺卢斯教授将于2023年春季进行新的欧洲之旅,仙王座研究所很高兴欢迎这位独特的非凡人物归来。

 

朱塞利诺卢斯教授将于2023年春季进行新的欧洲之旅,Cepheus研究所很高兴欢迎这位独特的非凡人物归来。朱塞利诺卢斯教授将于2023年春季进行新的欧洲之旅,Cepheus研究所很高兴欢迎这位独特的非凡人士归来。

朱塞利诺-达-卢斯被认为是世界上最伟大的媒介,具有独特的能力,可以
准确预测全球和个人的未来事件。
他的警告可以并已经阻止了许多灾难和个人悲剧的发生。
他从年轻时起就通过其预见未来的能力为人类服务。
这已经成为他一生的工作。

我们对现在地球上发生的重大变化有了更深入的了解,以及我们如何能够应对这些变化。
我们可以更深入地了解现在地球上发生的重大变化,以及我们如何在精神、心理和身体层面上做出反应。

朱塞利诺-达-卢斯将重点放在四个主题上,用于精神保护和
我们知道,未来的环境挑战将会到来,我们要做好准备。
我们将学习如何保护自己免受负面能量的影响,以及如何应用正面能量。
积极能量的应用。
最重要的是,如何始终将你的振动场保持在正面。
将会教授技术、仪式、振动和精神程序。
教导的最重要的部分之一是如何处理我们的
思想和情绪的内部控制。
由于每个人都是一个非常强大的 "振动天线",因此有必要
我们必须知道如何保持这个 "天线 "的正确调谐
这样我们就能始终处于正能量中,从而远离所有的负能量。

Jucelino da luz强调了我们正面临的重大变化
在所有领域和地球上所有的人所面临的重大变化,以及我们如何能创造出
为我们星球上所有物种的持续生命和生存创造条件。
这是一个独特的机会,可以从更高的意识中获得特殊和变革的信息。
更高的意识。

私人问题和咨询的个人会议可以在以下时间预订
会议之外的时间

日期:松兹瓦尔4月22-23日。 斯德哥尔摩 4月29-30日
周六-周日:10.00-17.00时。

会议费用:2.100
个人会议费用:900

信息和注册:08-23 82 28, 070-6512065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

进入www.cepheus.se,在会议标签下了解更多信息。
关于朱塞利诺-达鲁斯的信息

地址斯德哥尔摩:Hälsans Hus Fjällgatan 23
地址Sundsvall将在以后公布

热烈欢迎!

仙女座研究所
比尔吉特-尼尔森
瑞典斯德哥尔摩Kindstugatan 16, 111 31 STOCKHOLM, Sweden
08-23 82 28
电子邮件:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
网站: www.cepheus.se

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Jucelino Luz   kommer under våren 2023 att göra en ny Europa turne och Cepheus Institutet har glädjen att åter välkomna denna unika extraordinära person.

 

Prof. JUCELINO DA LUZ kommer under våren 2023 att göra en ny Europa turne och Cepheus Institutet har glädjen att åter välkomna denna unika extraordinära person.

Jucelino da Luz anses som världens största medium med en unik förmåga att
exakt förutspå framtida händelser såväl globalt som för enskilda individer.
Hans varningar kan och har förhindrat många katastrofer och personliga tragedier.
Han har tjänat mänskligheten sen unga år genom sin förmåga att se in i framtiden
med en ofattbar precision och detta har kommit att bli hans livsuppgift.

Vi delges insikter på ett djupare plan om vilka stora förändringar som sker på
jorden nu och hur vi kan förhålla oss på ett andligt, mentalt och fysiskt plan.

Jucelino da Luz fokuserar på fyra teman för andligt skydd och
förberedelse för framtida miljöutmaningar som vi med säkerhet vet kommer.
Vi får veta hur vi skyddar oss mot negativa energier och
tillämpning av positiva energier.
Framför allt hur man alltid bibehåller sitt vibrationsfält i det positiva.
Tekniker, ritualer, vibrations och andliga procedurer kommer att förmedlas.
En av de viktigaste delar som kommer att förmedlas är hur vi hanterar vår
interna kontrollen av tankar och känslor.
Eftersom varje person är en mycket kraftfull ”vibrationsantenn” är det nödvändigt
att vi vet hur man gör för att bibehålla den korrekta inställningen av denna ”antenn”
så att vi alltid kan vara i en positiv energi och därmed hålla borta all negativ energi.

Jucelino da luz belyser de stora förändringar som vi står inför
på alla områden och för alla människor på jorden och hur vi kan skapa
förutsättningar för fortsatt liv och existens för alla arter på vår planet.
Unik möjlighet att ta del av exceptionell och omvälvande information från en
högre medvetenhet.

Individuella sessioner för privata frågor och vägledning kan bokas på tid
utanför konferensen

Datum: Sundsvall 22-23 april. Stockholm 29-30 april
lörd-sönd: 10.00-17.00

Kostnad konferens: 2.100
Kostnad Individuell session: 900

Info och Anmälan: 08-23 82 28, 070-6512065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gå in på www.cepheus.se under fliken konferenser för ytterligare
information om Jucelino da Luz

Adress Stockholm: Hälsans Hus Fjällgatan 23
Adress Sundsvall meddelas senare

Varmt Välkomna!

Cepheus Institutet
Birgit Nilson
Kindstugatan 16, 111 31 STOCKHOLM
08-23 82 28
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hemsida: www.cepheus.se